Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

( Cập nhật lúc: 26/05/2021  )

      Với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường các giải pháp thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em, hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em tiếp cận về các dịch vụ, trợ giúp pháp lý về bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em nhất là trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Đồng thời nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 264/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-STP ngày 20/5/2021 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.

      Chủ đề Tháng hành động là ““Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 264/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

       Một số hoạt động cụ thể đã được Sở Tư pháp đề ra nhằm chung tay bảo vệ trẻ em đó là: Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em do cơ quan, đoàn thể phát động; Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tuyên truyền về số điện thoại của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), đưa tin, bài về thực hiện bảo vệ trẻ em, các hoạt động triển khai trong tháng hành động vì trẻ em bằng nhiều hình thức: Trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, treo băng rôn hoặc tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị; Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm hỗ trợ cha mẹ, trẻ em tiếp cận về hoạt động trợ giúp pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em đặt biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Thực hiện một số hoạt động như: Hưởng ứng việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa trong Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với tình hình thực tế./.

      Tải về

Tác giả:  Hương Chanh - Sở Tư pháp Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In