Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

( Cập nhật lúc: 06/02/2020  )

     Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

     Tải về

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang