Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp


Ngày 08/9/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 5321/CV-BTC về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Xem tiếp


Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật và có hiệu lực thi hành trong năm 2021, gồm: Luật Giám định tư pháp sửa đổi; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi; Luật Đầu tư; Luật Xây dựng sửa đổi; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi.

Xem tiếp


Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

Xem tiếp


Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp


Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bắc Kạn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/08/1945-28/08/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”

Xem tiếp


Nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 2587/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2294/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In