Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Tư pháp

( Cập nhật lúc: 03/01/2023  )

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-STP ngày 28/12/2022 của Sở Tư pháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chứccần tuyển: 04 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp của phòng Công chứng số III thuộc Sở Tư pháp - trụ sở tại huyện Chợ Mới;

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp.

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Kế toán của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp.

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Kế toán của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp - trụ sở tại huyện Chợ Đồn.

 3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh tham gia dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (Tầng 3 - phòng số 32)-Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT cố định: 02093.811.584 - Di động: 0963.290.230.

- Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày 03/01/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/02/2023 (trường hợp gửi qua đường bưu chính thì tính theo dấu công văn đến của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn chậm nhất ngày 01/02/2023).

* Lưu ý khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển nộp kèm 03 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận.

 Xem nội dung tại đây:

Thông báo tuyển dụng.

Phiếu đăng ký dự tuyển;

Hướng dẫn điền Phiếu đăng ký dự tuyển;

Phụ lục chi tiết.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang