Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

( Cập nhật lúc: 25/10/2022  )

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận:

- Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp tại Phòng Công chứng số III (huyện Chợ Mới): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 01 chỉ tiêu.

 

Nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết Thông báo

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang