Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2023

( Cập nhật lúc: 01/11/2023  )

THÔNG BÁO

Kết quả thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành)

Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2023

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 16/8/2023 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức năm 2023; Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 26/9/2023 của Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2023; 

Ngày 21/10/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp đã tổ chức thi (vòng 2) môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2023 tại Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi (Vòng 2)

Kết quả điểm thi (vòng 2) môn nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán, nghiệp vụ chuyên ngành Đấu giá tài sản và nghiệp vụ chuyên ngành Trợ giúp pháp lý kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2022.

(Có Biểu tổng hợp kết quả thi kèm theo)

Kết quả điểm thi (vòng 2) được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tư pháp (địa chỉ tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: https://sotuphap.backan.gov.vn).

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: kể từ ngày 30/10/2023 đến 16h30’ ngày 13/11/2023.

- Địa điểm: Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp tại bộ phận Văn thư Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính) hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Lệ phí: Thí sinh đề nghị phúc khảo nộp 150.000 đồng/bài thi (Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hội đồng tuyển dụng thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) đối với môn thi viết (nếu có). Hội đồng tuyển dụng chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến tại bộ phận Văn thư của Sở Tư pháp) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2023 thông báo cho các thí sinh biết./.

1. Bảng tổng hợp điểm

2. Mẫu đơn phúc khảo

 

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang