Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2022 (Vòng 2)

( Cập nhật lúc: 16/02/2023  )

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (Vòng 2).

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển được tiếp nhận: 37 thí sinh.

2. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức (Vòng 2): 37 thí sinh.

Trong đó:

+ Vị trí Hành chính tổng hợp của Phòng Công chứng số III: 09 thí sinh.

+ Vị trí Hành chính tổng hợp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 21 thí sinh.

+ Vị trí Kế toán của Phòng Công chứng số II: 03 thí sinh.

+ Vị trí Kế toán của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 04 thí sinh. 

3. Số thí sinh không đủ điều kiện dự kỳ xét tuyển viên chức: 0 thí sinh.

(cụ thể theo Danh sách chi tiết gửi kèm tại đây).

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang