Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở tư pháp thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021

( Cập nhật lúc: 10/12/2021  )

Sở tư pháp thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021.

Xem chi tiết

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang