Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức năm 2022

( Cập nhật lúc: 28/12/2022  )

Ngày 28/12/2022, Sở Tư pháp Bắc Kạn ban hành kế hoạch số 115/KH-STP Tuyển dụng viên chức năm 2022. Theo đó,

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 04 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp của phòng Công chứng số III thuộc Sở Tư pháp - trụ sở tại huyện Chợ Mới;

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp;

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Kế toáncủa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp;

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí việc làm Kế toáncủa Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp - trụ sở tại huyện Chợ Đồn.

  Thí sinh tham gia dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn - Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. ĐT: 02093.811.584 -0963.290.230.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng.

Xem nội dung:

- Kế hoạch tuyển dụng;

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Phụ lục.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang