Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo điểm thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 (Vòng 2)

Xem tiếp


Thông báo điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Danh mục tài liệu ôn thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi thí sinh dự tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp ban hành Nội quy kỳ thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021 (Vòng 1)

Xem tiếp


Thông báo danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức Sở Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tư pháp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

Xem tiếp


Ngày 19/5/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-STP về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, theo đó Sở sẽ tuyển dụng 05 chỉ tiêu biên chế vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp (gồm các phòng Công chứng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước). Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định sẽ được đăng ký tham gia thi tuyển.

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang