Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 19/5/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-STP về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, theo đó Sở sẽ tuyển dụng 05 chỉ tiêu biên chế vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp (gồm các phòng Công chứng và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước). Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định sẽ được đăng ký tham gia thi tuyển.

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang