Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em

( Cập nhật lúc: 10/10/2023  )

Sở Tư pháp nhận được hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến đề nghị thông báo tìm người nhận trẻ em làm con nuôi cho 01 trẻ có tên dưới đây:

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi đang nuôi dưỡng, chăm sóc

Tình trạng sức khỏe hiện nay

Ghi chú

1

Hoàng Bảo Linh

20/7/2023

Nữ

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn

Trẻ phát triển bình thường phù hợp với lứa tuổi

Trẻ em bị bỏ rơi

 

Vậy, ai có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi xin vui lòng liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết tại đây

Tác giả:  Sở Tư pháp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang