Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

( Cập nhật lúc: 14/05/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; giá khởi điểm; bước giá.

- Tên tài sản Nhà nước thanh lý là Xe ô tô; Số lượng: 01 chiếc; loại xe ô tô con, 7 chỗ ngồi; Nhãn hiệu ISUZU, số loại TROOPER; biển kiểm soát 97A-0458; Sản xuất năm 2001; Nước sản xuất: Việt Nam; Đăng ký lần đầu: 25/12/2001; Số máy: 078804; Số khung: JACUBS25G17101406; Thể tích động cơ: 3165 cm3.

- Giá khởi điểm: 58.000.000,đ (Năm mươi tám triệu đồng).

 (Giá khởi điểm trên là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo qui định).

- Bước giá tối thiểu: 1.000.000,đ (Một triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

-  Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 18/5/2021 và 19/5/2021.

- Địa điểm xem tài sản: UBND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

4. Tiền hồ sơ, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn từ ngày 14/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/5/2021.

- Tiền đặt trước: 11.000.000, đ (Mười một triệu đồng). Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 26/5/2021, 27/5/2021 đến 16giờ 00phútngày 28/5/2021. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn  (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm đấu giá (công bố giá).

- Thời gian: Hồi 10 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.     

 Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước;

- Phiếu trả giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In