Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng đấu giá

( Cập nhật lúc: 05/04/2023  )

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng đấu giá tài sản là vật liệu thu hồi từ thanh lý

phá dỡ 02 cầu treo Tà Loòng xã Đồng Phúc, cầu treo Tiền Phong,

xã Địa Linh, huyện Ba Bể

 
   

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn đã  ban  hành thông báo số 43/TB-TTDVĐGTS ngày 28/3/2023 công khai về việc đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tên tài sản: Vật liệu thu hồi từ thanh lý phá dỡ 02 cầu treo bao gồm:

+ Cầu treo Tà Loòng xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, khối lượng vật liệu sắt các loại thu hồi là 4.899,8 kg;

+ Cầu treo Tiền Phong, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, khối lượng vật liệu sắt các loại thu hồi là 6.043,6kg.

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày  28/3/2023  đến 15 giờ 30 phút ngày 11/4/2023.

- Thời gian: Hồi 09 giờ 30 phút ngày 14/4/2023.

Tuy nhiên, ngày 04/4/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận được Công văn số 96/CV-BQL của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể về việc đề nghị tạm dừng cuộc đấu giá vật liệu thu hồi Cầu treo Tà Loòng, xã Đồng Phúc và cầu treo Tiền Phong xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn xin thông báo đến quý khách hàng về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Chi tiết tại đây  

Tác giả:  Trung tâm dịch vụ ĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang