Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá theo thủ tục rút gọn

( Cập nhật lúc: 10/08/2023  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THANH LÝ

ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi có tài sản.

 

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đ)

Tiền bán hồ sơ (đ)

Tiền đặt trước (đ)

Vật liệu thanh lý 02 nhà lớp học, 01 nhà hiệu bộ, 01 nhà công vụ, 01 nhà bếp và 02 nhà vệ sinh trường Mầm non Đôn Phong.

 

40.00.000

 

100.000

 

8.000.000

Giá khởi điểm bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng./.

* Biểu chi tiết:

stt

Tên vật liệu

Đơn vị tính

Số lượng

Trọng lượng /1 đơn vị tính

diện tích hoặc trọng lượng

Đơn giá

Thành tiền

I

Nhà hiệu bộ

 

 

 

 

 

9,749,000

1

Tôn

m2

1

 

100

69,430

6,943,000

2

Xà gồ (2,2kg/m)

Thanh

10

22

220

7,000

1,540,000

3

Trần tôn

kg

66

1.9

125

7,000

876,000

4

Quạt trần

Cái

3

 

 

130,000

390,000

II

Nhà công vụ

 

 

 

 

 

4,862,890

1

Tôn

m2

1

 

120

13,100

1,570,690

2

Xà gồ (2,2kg/m)

Thanh

10

23.98

240

7,000

1,678,600

3

Trần tôn (1,2kg/m)

m2

29

1.20

35

7,000

243,600

3

Sen hoa cửa sổ

Cái

3

30.0

90

7,000

630,000

4

Sen hoa cửa sổ

Cái

2

25.0

50

7,000

350,000

5

Quạt trần

Cái

3

 

 

130,000

390,000

III

Nhà lớp học 02 phòng

 

 

 

 

 

22,167,141

1

Tôn

m2

1

 

209

69,430

14,530,310

2

Xà gồ  (2,2kg/m)

Thanh

10

48.0

480

7,000

3,357,200

3

Trần tôn

m2

39

2

74

7,000

519,631

4

Quạt trần

Cái

2

 

 

130,000

260,000

5

Vì kèo

Cái

2

250

500

7,000

3,500,000

IV

Nhà lớp học 5 tuổi

 

 

 

 

 

3,220,969

1

Tôn

m2

1

 

100

13,100

1,310,000

2

Sen hoa cửa sổ

Cái

5

15

75

7,000

525,000

3

Thanh cheo

Cái

3

6.77

20

7,000

142,069

4

Thanh cheo

Cái

3

10

30

7,000

207,900

5

Xà gồ

Cái

16

7

111

7,000

776,000

6

Quạt trần

Cái

2

 

 

130,000

260,000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

40,000,000

 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc thông qua Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 11/8/2023 và 14/8/2023.

Địa điểm: Trường Mầm non xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 10/8/2023  đến 15giờ 30 phút ngày 15/8/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày các ngày 14,15/8/2023 đến 16giờ 00 phút ngày 16/8/2023. Khách hàng nộp tiền bằng chuyển khoản như sau:

+  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+  Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV CN Bắc Kạn.

+ Số tài khoản: 128000030856 - tại Ngân hàng VietinBank CN Bắc Kạn.

+ Nội dung: Tên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước.

(Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản trúng đấu  giá.

Tiền bán hồ sơ không trả lại trừ trường hợp quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 8 năm 2023.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn. Địa chỉ; Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Đấu cả lô. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Hồ sơ hợp lệ gồm có:

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (có đóng dấu của trung tâm, mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Phiếu trả giá (có đóng dấu của trung tâm, mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho người cùng tham gia đấu giá);

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá:

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá (mua hồ sơ đấu giá, nộp phiếu đăng ký, nộp phiếu trả giá) mỗi cá nhân chỉ được nhận ủy quyền cho một người, người cùng tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền.

*  Cách thức bỏ phiếu:

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm.

-  Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./. 

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang