Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá tài sản thi hành án

( Cập nhật lúc: 28/10/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới. Địa chỉ: thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản, chất lượng tài sản.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 252, tờ bản đồ 07, diện tích thửa đất: 1.101,3m2;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị: 100,0m2; Đất trồng cầy lâu năm: 1.001,3m2;

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1.101,3m2; Chung: Không;

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 30/12/2027.

+  Nguồn gốc sử dụng: Đất ở đô thị (Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất); Đất trồng cây lâu năm (Công nhận QSD Đ như giao đất không thu  tiền sử dụng đất. Tài sản gắn liền trên đất, đất trống không có tài sản gì). (Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Chợ Mới tại Giấy chứng nhận QSDĐ số BQ 760733 theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Chợ Mới cấp cho hộ ông Đào Vĩnh Bảo và bà Tống Thị Liên).

+ Địa chỉ thửa đất: Tổ 6, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Giá khởi điểm: 502.000.000,đ (Năm trăm linh hai triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 100.000.000,đ (Một trăm triệu đồng).

* Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm phí, lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

 

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Chi cục THADS huyện Chợ Mới để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 02/11/2021 và ngày 03/11/2021.

Địa điểm: Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ - Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 28/10/2021 đến 16h00 phút ngày  16/11/2021.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày từ ngày 16,17/11/2021 đến 15h30 phút ngày 18/11/2021. Khách hàng nộp tiền bằng chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn. (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 19/11/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

*  Cách thức bỏ phiếu:

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm.

-  Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang