Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

( Cập nhật lúc: 10/09/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:

     1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

     Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi  8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2021.

      Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Kạn.

     2. Tên tài sản; số lượng; chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

    - Tài sản: Xe mô tô, số lượng 27 chiếc xe các loại…, xe cũ đã qua sử dụng, một số xe đã xuống cấp, han rỉ, không nổ máy được do ác quy hỏng, bánh không còn hơi…

    - Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn.

    - Tổng giá khởi điểm: 9.000.000,đồng ; Bằng chữ: (Chín triệu đồng)

    - Tiền đặt trước: 1.800.000đ;  Bằng chữ: (Một triệu tám trăm nghìn đồng)

    - Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000,đồng ( Năm mươi nghìn đồng)

    3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

     Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong 02 ngày (09/9/2021 và 10/9/2021)

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước

4.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá ( trong giờ hành chính): Từ ngày 09/9/2021 đến 16h00’ ngày 13/9/2021. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4.2. Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 10/9, 13/9/2021 đến 16h 00 phút ngày 14/9/2021. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá đấu giá

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá cả lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000đ/lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng) 

      6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp Quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

     - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

     Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

    * Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

   - Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

   - Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

   - Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá)

   - Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang