Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

( Cập nhật lúc: 20/05/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

Tên tài sản: Tài  tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 02 lô tài sản có thông tin như sau:

* Lô 1:

- 303 khúc, hộp gỗ tròn, xẻ từ nhóm III đến nhóm VIII có khối lượng 21,299 m3.

- 10 dao phát, 01 xe máy và 02 Cưa xăng (cưa lốc) các loại tài sản đều đã qua sử dụng và đã cũ. Tỷ lệ lợi dụng của tang vật công cụ từ 50% đến 90%.

* Lô 2:

- 17 khúc gỗ tròn từ nhóm VI đến nhóm VIII có khối lượng 5,540 m3. Tỷ lệ lợi dụng của tang vật là 75%.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 20/5/2021  và 21/5/2021.

- Địa điểm: Trạm Kiểm lâm Bình Trung, Trạm Kiểm lâm Quảng Bạch, Trạm Kiểm lâm Yên Thịnh và Trạm Kiểm lâm Kéo Nàng thuộc Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm:

+Lô 1: 14.929.530,đ (Mười bốn triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn năm trăm ba mươi đồng)

+ Lô 2: 831.000,đ (Tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng)

(Là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền đặt trước:

+ Lô 1: 2.300.000,đ (Hai triệu ba trăm nghìn đồng)

+ Lô 2: 150.000,đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng ).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 19/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/5/2021.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 21/5/2021; 24/5/2021 đến 16 giờ 00 phútngày 25/5/2021. Khách hàng nộp tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 128000030856 mở tại VietinBank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2021.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá,

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.         

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh  nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In