Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

( Cập nhật lúc: 07/05/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

* Lô tài sản gồm có: Lô tài sản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: 458 khúc, cây gỗ tròn nhóm V đến nhóm VIII, khối lượng 25,872 m3; 05 tấm gỗ xẻ nhóm V khối lượng 0,095 m3; Củi rừng tự nhiên 1,80 ster; 01 cưa xăng nhãn hiệu NEW WEST 355; 01 máy tời tự chế. (Có bảng kê, địa điểm lưu giữ tài sản kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 06/5/2021 và 07/5/2021).

- Địa điểm: Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn; thôn Ma Nòn, xã Thượng Quan; Trạm Kiểm lâm Lãng Ngâm; Trạm Kiểm lâm Bằng Vân; UBND xã Thuần Mang.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 15.952.655,đ (Mười năm triệu chín trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm năm mươi lăm đồng).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng ).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 06/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/5/2021.

- Tiền đặt trước: 1.200.000,đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng).

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 07/52021; 10/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/5/2021. Khách hàng nộp tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số Tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 09giờ 00 phút ngày 12/5/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

- Bước giá tối thiểu: 300.000,đ / lần trả giá  (Ba trăm nghìn đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.     

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh  nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In