Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

( Cập nhật lúc: 21/07/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Pác Nặm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

Tài sản là là tang vật, công cụ vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: Gỗ tròn nhóm V,VI,VIII : số lượng 38 cây, khúc (28 cây, 10 khúc), khối lượng 1,970 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 85% (Gỗ để tại hiện trường vi phạm); Gỗ tròn nhóm VII,VIII: số lượng 26 cây, khối lượng 1,999 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 70% (Gỗ để tại hiện trường vi phạm); Gỗ tròn nhóm V-VIII: số lượng 20 cây, khối lượng 2,731 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 70% (Gỗ để tại hiện trường vi phạm); Gỗ tròn nhóm V-VIII: số lượng 321 khúc, khối lượng 15,262 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 75%; Gỗ xẻ nhóm V-VI: số lượng 32 thanh, khối lượng 1,209 m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 80% (Gỗ bảo quản tại sân Hạt Kiểm lâm Pác Nặm); 10 con dao, búa, cưa tay (Bảo quản tại kho Hạt Kiểm lâm Pác Nặm)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (22/7/2021 và 23/7/2021).

- Địa điểm xem tài sản: Hạt Kiểm lâm Pác Nặm.  

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 16.077.295,đ (Bằng chữ: Mười sáu triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm chín mươi năm đồng).

 (Là giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000,đ / 1 Hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 21/7/2021 đến 16h 00’ ngày 26/7/2021.

- Tiền đặt trước: 2.500.000,đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 23/7/2021; 26/7/2021 đến 16h00ngày 27/7/2021. Khách hàng nộp tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2021

- Địa điểm: Hạt Kiểm lâm Pác Nặm; Địa chỉ: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

- Bước giá: 200.000,đ/lần trả giá (Hai trăm nghìn đồng).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.     

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh  nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang