Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

( Cập nhật lúc: 27/04/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản, chất lượng tài sản.

- Tên tài sản:

ĐVT: Đồng

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Trị giá

1

Áo trẻ em

Chiếc

105

20.000

2.100.000

2

Quần trẻ em

Chiếc

177

15.000

2.655.000

3

Chăn ủ trẻ em

Chiếc

10

40.000

400.000

4

Áo khoác nam

Chiếc

207

75.000

15.525.000

5

Quần nam

Chiếc

67

40.000

2.680.000

6

Áo len nam

Chiếc

24

30.000

720.000

7

Thắt lưng da

Chiếc

14

25.000

350.000

8

Quần tất

Chiếc

102

20.000

2040.000

9

Tất người lớn

đôi

440

2.000

880.000

10

Áo khoác

Chiếc

70

50.000

3.500.000

11

Áo len

Chiếc

100

40.000

4.000.000

Tổng cộng

34.850.000

- Tổng giá khởi điểm: 34.850.000,đ (Ba mươi tư triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 100.000,đ (Một trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 4.500.000,đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

-  Bước giá: 500.000,đ (Năm trăm nghìn đồng).

- Nơi để tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Cục Quản lý thị trường để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 26/4/2021 và 27/4/2021

- Nơi để tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 26/4/2021 đến 11giờ 30 phút ngày 05/5/2021.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày,  từ ngày 04/5/2021, 05/5/2021 đến 16giờ ngày 06/5/2021 Khách hàng nộp tiền bằng tiền mặt tại trung tâm hoặc chuyển khoản như sau:

+  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+  Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn.

+ Nội dung: Đặt trước tiền đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/5/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu cả lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.       

 Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho người cùng tham gia đấu giá);

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả: 
Nguồn:  Trung tâm DVĐGTS
Sign In