Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

( Cập nhật lúc: 15/07/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Ba Bể thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng; nơi có tài sản đấu giá.

- Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: 225 lóng, khúc gỗ tròn thông thường, nhóm V đến nhóm VIII, khối lượng 7,331 m3 (Gỗ để tại hiện trường phá rừng lô 10, 19 – Khoảnh 2 – Tiểu khu 68, khu rừng có địa danh Khau Pảng, xã Phúc Lộc và trụ sở UBND xã Chu Hương, Trạm Kiểm lâm Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), gồm các loại gỗ: Kháo dặm, Sơn, Dẻ, Chẹo, Bồ Đề, Vàng mương, Sung, Chôm chôm, Trám, Hoa sữa, SP …, chất lượng còn lại từ 40% đến 80%; Cưa xăng, dao phát để tại Hạt Kiểm lâm Ba Bể, chất lượng cưa 15%, Dao 40%.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 15/7/2021 và 16/7/2021.

- Địa điểm: Liên hệ với Hạt Kiểm lâm Ba Bể, Trạm Kiểm lâm Chu Hương, Trạm Kiểm lâm Hà Hiệu để xem tài sản.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 6.140.800,đ (Bằng chữ: Sáu triệu một trăm bốn mươi nghìn tám trăm đồng).

-  Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng ).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 15/7/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/7/2021.

- Tiền đặt trước: 600.000,đ (Sáu trăm nghìn đồng).

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 16/7/2021; 19/7/2021 đến 16 giờ 00 phút  ngày 20/7/2021.

- Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn. (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 21/7/2021

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn;

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

1. Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

3. Bước giá tối thiểu: 100.000,đ (Một trăm nghìn đồng)

4. Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.     

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh  nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang