Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

( Cập nhật lúc: 07/12/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 03 lô đất tại khu vực Hạ tầng trung tâm huyện thuộc thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

Stt

Tên lô đất

Mục đích

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ)

Tiền bán hồ sơ (đ)

Tiền đặt trước (đ)

1

47

ONT

100

500.000.000

200.000

100.000.000

2

48

ONT

100

500.000.000

200.000

100.000.000

3

51

ONT

100

500.000.000

200.000

100.000.000

Tổng số

300

1.500.000.0000,đ

 

 

(Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bước giá tối thiểu: 10.000.000,đồng (Mười triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Ban QLDAĐTXD huyện Pác Nặm để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 14/12/2021 và 15/12/2021).

Địa điểm: tại Hạ tầng trung tâm huyện thuộc thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 07/12/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2021.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 27/12/2021, 28/12/2021 đến 15 giờ 00 phútngày 29/12/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

+ Số tài khoản: 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn.

+ Nội dung: Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá

- Thời gian công bố giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2021

- Địa điểm : Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Đấu giá từng lô.

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

7.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá và không hạn chế số lô, đăng ký lô nào thì mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước lô đó, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

Những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 không được đăng ký tham gia đấu giá.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, phiếu trả giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Sổ hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước;

- Phiếu trả giá.

* Bỏ phiếu trả giá.

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang