Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN LẦN THỨ 4

( Cập nhật lúc: 06/09/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới. Địa chỉ: thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản, chất lượng tài sản.

Tên tài sản

Giá khởi điểm (Đ)

Tiền bán hồ sơ (Đ)

Tiền đặt trước (Đ)

Tài sản thứ nhất: Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 04, địa chỉ : tổ 1, thị trấn Đồng Tâm) huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.  diện tích 144m2 ( trong đó đất ở đô thị: 54,0m2, đất trồng cây lâu năm: 90,0m2 ) , hình thức sử dụng: riêng; chung: không; Thời hạn sử dụng: đất ở đô thị 54m2: lâu dài,  đất trồng cây lâu năm 90,0m2: đến ngày 5/9/2053;  Nguồn gốc sử dụng: đất ở đô thị: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất, Đất trồng cây lâu năm: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.  GCN QSDĐ số BQ 760735, của UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 31/12/2013 vào sổ cấp GCNQSDD số CH 000735  mang tên hộ bà Tống Thị Liên và ông Đào Vĩnh Bảo; Tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà xây cấp 4 đổ mái bê tông cốt thép, diện tích xây dựng: 140m2.

 

 

 

970.162.920

 

 

 

500.000

 

 

 

194.000.000

 

Tài sản thứ hai:  Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 04 (địa chỉ tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn  diện tích 115,9m2 ( trong đó đất ở đô thị: 50,0m2, đất trồng cây lâu năm: 65,9m2); hình thức sử dụng: riêng.  Thời hạn sử dụng:  Đất ở đô thị 50,0m2: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm 65,9m2: Đến ngày 16/6/2054; Nguồn gốc sử dụng:  Đất ở đô thị: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất trồng cây lâu năm: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất Giấy chứng nhận QSDĐ số BQ 760711 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 10/12/2013 mang tên ông Đào Vĩnh Bảo và bà Tống Thị Liên, số vào sổ cấp GCNQSDĐ CH000111. Tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà 03 tầng (01 tầng nổi) diện tích xây dựng: 110m2, diện tích sử dụng: 440m2. Tình trạng ngôi nhà: được xây dựng khoảng năm 2006, không có giấy phép xây dựng, ngoài ra là các vật dụng gắn liền với ngôi nhà như thiết bị vệ sinh, hệ thống bóng điện thắp sáng.

 

1.351.401.538

 

500.000

 

270.000.000

 Tài sản thứ ba:  Thửa đất số 148, tờ bản đồ 35, địa chỉ tại: thôn Suối Hón,thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, diện tích 218,1m2 (trong đó đất ở nông thôn: 100m2 , đất trồng cây lâu năm: 118,1m2) , hình thức sử dụng: riêng; chung không Thời hạn sử dụng:  Đất ở nông thôn 100m2: Lâu dài.  Đất trồng cây lâu năm: 118,1 m2: Đến ngày 31/12/2063. Nguồn gốc sử dụng: Đất ở nông thôn: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất trồng cây lâu năm: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.Giấy chứng nhận QSDĐ số BU 833088 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 31/12/2013 mang tên ông Đào Vĩnh Bảo và bà Tống Thị Liên, số vào sổ cấp GCNQSDĐ CH2905. Tài sản gắn liền với đất: 01 khung cột gỗ, mái lợp prôximăng , vách tóc xi , diện tích xây dựng và diện tích sử dụng: 50m2.

 

 

788.868.396

 

 

500.000

 

 

157.000.000

Tài sản thứ tư:  Thửa đất số 235, tờ bản đồ 07, ( địa chỉ tại: Tổ 6, thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) diện tích 1.364,5m2, (đất trồng cây hàng năm khác) hình thức sử dụng: riêng; chung: không; thời hạn sử dụng: đến ngày 14/7/2025;nguồn gốc sử dụng: công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng sử dụng .Giấy chứng nhận QSDĐ số BQ 760777 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 31/12/2013 mang tên ông Đào Vĩnh Bảo và bà Tống Thị Liên, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ CH 00777, tài sản trên đất 01 ao nuôi trồng thuỷ sản khoảng 700m2.

 

 

175.593.229

 

 

100.000

 

 

35.000.000

Tài sản thứ năm: Thửa đất số 297, tờ bản đồ 7, địa chỉ tại: (Tổ 6, thị  trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), diện tích 759,5m2 ( trong đó đất trồng cây hàng năm: 759,5m2), hình thức sử dụng: riêng; chung: không; nguồn gốc sử dụng: công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng sử dụng.Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri BQ 760778 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 31/12/2013 mang tên ông Đào Vĩnh Bảo và bà Tống Thị Liên, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00778, tài sản trên đất 01 ao nuôi trồng thuỷ sản khoảng 400m2.

 

 

97.676.448

 

 

100.000

 

 

19.000.000

Tổng giá khởi điểm

3.383.702.531

 

* Ghi chú: Mức giá trên là tối thiểu, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan đến việc xây dựng các công trình trên đất như thực trạng đang sử dụng. Chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản./.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Chi cục THADS huyện Chợ Mới để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 07/9/2021 và ngày 08/9/2021.

Địa điểm: Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 06/9/2021 đến 15h00 phút ngày  13/9/2021.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày từ ngày 10,13/9/2021 đến 16h00 phút ngày 14/9/2021. Khách hàng nộp tiền bằng chuyển khoản như sau

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn. (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 15/9/2021.

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Đấu từng tài sản. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

*  Cách thức bỏ phiếu:

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm.

-  Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm Dịch vụ ĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang