Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

( Cập nhật lúc: 09/10/2020  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

      Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

      1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

      - Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

     - Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ViệtNam- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

      2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

      - Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2020

      - Địa điểm đấu giá: Tại Sở Tư pháp Bắc Kạn.

      3. Tên tài sản; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá;

      Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

Tên tài sản

Thông tin về tài sản

Giá khởi điểm

(đ)

Tiền đặt trước

(đ)

Tiền bán hồ sơ

(đ)

Bước giá tối thiểu (đ)

Tài sản 1

Xe Ô tô Biển kiểm soát: 29B-168.61; nhãn hiệu SAMCO

243.000.000

48.000.000

200.000

5.000.000,đ/

Lần trả giá

Tài sản 2

Xe Ô tô Biển kiểm soát: 97B-001.98; nhãn hiệu SAMCO

405.000.000

81.000.000

200.000

Tài sản 3

Xe Ô tô Biển kiểm soát: 97H-2380; nhãn hiệu THACO

145.800.000

29.000.000

200.000

(Mức giá trên là tối thiểu chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hũu, sử dụng tài sản theo quy định).

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá từng tài sản.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875.790./.    

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In