Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

( Cập nhật lúc: 26/10/2020  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ViệtNam- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá;

Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

Tên tài sản

Thông tin về tài sản

Giá khởi điểm

(đ)

Tiền đặt trước

(đ)

Tiền bán hồ sơ

(đ)

Bước giá tối thiểu (đ)

Tài sản 1

Xe Ô tô Biển kiểm soát: 29B-168.61; nhãn hiệu SAMCO

218.700.000

40.000.000

200.000

5.000.000,đ/

Lần trả giá

Tài sản 2

Xe Ô tô Biển kiểm soát: 97B-001.98; nhãn hiệu SAMCO

364.500.000

70.000.000

200.000

Tài sản 3

Xe Ô tô Biển kiểm soát: 97H-2380; nhãn hiệu THACO

131.220.000

26.000.000

200.000

 (Mức giá trên là tối thiểu chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hũu, sử dụng tài sản theo quy định).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 26/10/2020 và 27/10/2020).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính)

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 26/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/10/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày, ngày 27/10/2020, 28/10/2020  đến 16giờ 00phútngày 29/10/2020. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

+ 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

+ 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBanK chi nhánh Bắc Kạn      

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá từng tài sản.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

- Phiếu trả giá (có thể gửi qua đường bưu chính, theo dấu đến của Bưu chính), Trung tâm nhận phiếu trả giá theo thời hạn nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In