Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

( Cập nhật lúc: 24/09/2020  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 57, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; giá khởi điểm; nơi có tài sản đấu giá.

- Tên tài sản bảo đảm:

 

STT

Tên tài sản

Mô tả tài sản

Địa chỉ tài sản

1

01 Máy xúc bánh xích

+ Máy xúc bánh xích Kobelco, Biển số 97XA-0320 cấp ngày: 11/11/2009

Thành phố Bắc Kạn, huyện Na Rì, Huyện Chợ Đồn

2

05 Máy xúc bánh xích

+ Máy xúc bánh xích Hitachi, Biển số 97XA-0092 cấp ngày: 07/4/2006

+ Máy xúc bánh xích Hitachi, Biển số 97XA-0122 cấp ngày: 28/01/2008

+ Máy xúc bánh xích Komatsu, Biển số 97XA-0125 cấp ngày: 28/01/2008

+ Máy xúc bánh xích Komatsu, Biển số 97XA-0126 cấp ngày: 28/01/2008

+ Máy xúc bánh xích Komatsu, Biển số 97XA-0104 cấp ngày: 05/02/2008

3

Máy san

+ Máy san KOMATSU, Biển só: LA-0074, cấp ngày: 07/4/2006

4

Xe lu tĩnh 3 bánh sắt

+ Máy lu tĩnh 3 bánh sắt hiệu SAIKAI, Biển số97SA-0310, cấp ngày 11/11/2009

5

Máy lu rung Trung quốc

+ Máy lu ruung Trung quốc YZ14JC (china), Biển số: 97SA-0029, cấp ngày 07/4/2006

6

01 Xe ô tô

+ Ô tô FORD ESCAPEXLT, Biển số: 97H-0764, sản xuất năm: 2002, ngày cấp: 20/11/2002.

+ Tình trạng các xe: Đang hoạt động bình thường.

- Giá khởi điểm: 2.000.050.000,đ/ cả lô (Hai tỷ không trăm năm mươi nghìn đồng).

(Là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 25/9/2020 và 28/9/2020).

- Nơi để các tài sản: tại thành phố Bắc Kạn, huyện Na Rì, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

4. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước: 300.000.000,đ (Ba trăm triệu đồng)

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Bước giá tối thiểu: 10.000.000,đ / lần trả giá  (Mười triệu đồng)

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 24/9/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/9/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 25/9/2020, 28/9/2020  đến 16giờ 00phútngày 29/9/2020. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Số tài khoản: 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBanK chi nhánh Bắc Kạn

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản trúng đấu  giá.

(Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm công bố giá:

- Thời gian: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 30/9/2020

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Phương thức: Phương thức trả giá lên; Đấu giá cả lô tài sản theo thủ tục rút gọn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.       

 Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định hoặc gửi qua đường bưu chính theo địa chỉ của Trung tâm. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản)

Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In