Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

( Cập nhật lúc: 31/08/2020  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ViệtNam- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá; tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ

3.1. Tên tài sản, nơi có tài sản: tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như sau: địa chỉ Tổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 686456; Số vào sổ cấp GCN: H 04196, QĐ số 1684/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 do UBND thị xã Bắc Kạn (Nay là thành phố Bắc Kạn) cấp ngày 22/8/2011 mang tên Hộ bà Phạm Hồng Gấm và ông Nông Văn Tuyên; Cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 59.

- Tờ bản đồ số: 24 (BĐĐC).

- Địa chỉ: Tổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Diện tích: 103,4 m2, (Bằng chữ: Một trăm linh ba phẩy bốn mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Riêng: 103,4 m2; Chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị - ODT; Diện tích: 103,4 m2.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
* Tài sản gắn liền với đất là nhà ở:

- Nhà ở cấp 3 (2 tầng + 1 tầng âm).

- Diện tích xây dựng: 86,80 m2.

- Tổng diện tích sàn: 267,60 m2. Trong đó:

+ Tầng âm: 86,80 m2; Tầng 1: 89,20 m2; Tầng 2: 91,60 m2.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 990.000.000,đ/ Tổng tài sản (Chín trăm chín mươi triệu đồng)

3.3. Tiền đặt trước: 148.000.000,đ (Một trăm bốn mươi tám triệu đồng).

3.4. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

-  Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (11/8/2020 và 12/8/2020).

- Địa điểm xem tài sản: Tổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính)

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 31/8/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/9/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

- Thu tiền đặt trước trong 03 ngày, ngày 21/9/2019, 22/9/2019, đến 16 giờ 30 phútngày 23/9/2019. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

+ 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

+ 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBanK chi nhánh Bắc Kạn      

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm khoản 2 Điều 10 Quy chế này sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá cả tổng tài sản.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu 5.000.000 đồng/lần trả giá  (Năm triệu đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên phải thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Ngoài ra, những trường hợp sau không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

 7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, 01 hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3843.668./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In