Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

( Cập nhật lúc: 18/08/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 57, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

Tên tài sản: Là tài sản bảo đảm của công ty Công ty cổ phần An Thịnh, địa chỉ tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, có thông tin như sau:

STT

Tên tài sản

Mô tả tài sản

Hiện trạng tài sản

Địa chỉ tài sản

1

01 Máy xúc bánh xích

+ Máy xúc bánh xích Kobelco, Biển số 97XA-0332 cấp ngày: 11/11/2009; Số động cơ: 6D34-059146; Số khung: VN-24912.

Thân vỏ cũ, rỉ sét bong tróc; Động cơ hoạt động bình thường, để lâu không hoạt động; Gàu, cần còn sử dụng bình thường; Khung gầm rỉ sét nhiều; Hệ thống điện và các chức năng khác còn sử dụng bình thường, để lâu không hoạt động

Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2

01 Máy xúc bánh xích

+ Máy xúc bánh xích Hitachi, Biển số 97XA-0322 cấp ngày: 10/11/2009; Số động cơ: 6BG1-206895; Số khung: HCM1G600L00116037.

3

01 Máy xúc bánh xích

+ Máy xúc bánh xích Hitachi, Biển số 97XA-0330 cấp ngày: 10/11/2009; Số động cơ: 6BG1-207282; Số khung: VN-HCM1G600C00116096.

4

01 Máy san KOMATSU

+ Máy san KOMASU, Biển số 97LA-0074, cấp ngày 07/4/2006; Số động cơ: 4D/30-1-21828; Số khung: GD313A-4869.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 23/8/2021 và 24/8/2021.

- Địa điểm xem tài sản: phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Giá khởi điểm: 2.500.000.000,đ/ cả lô (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

  (Là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000,đ/1 Hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 17/8/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/8/2021.

- Tiền đặt trước: 375.000.000, đ (Ba trăm bảy mươi năm triệu đồng)..

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 30/8/2021, 31/8/2021  đến 16giờ 00phútngày 01/9/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Số tài khoản: 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá (công bố giá).

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp. Đấu cả lô

- Phương thức: Trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá. Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.     

Thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

- Phiếu trả giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang