Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

( Cập nhật lúc: 02/04/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

     1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng tài chính- Kế hoạch huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ Tổ 2b, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

      2. Tên tài sản; số lượng, chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước, tiền hồ sơ, bước giá.

- Lô 1: Quặng ô xít nguyên khai 16.570 kg, hàm lượng Zn 36,01%  và quặng chì kẽm 3.055 kg, trong đó: (1.655 kg, hàm lượng Zn 18,59%, Pb là 19,87%; 1.400 kg, hàm lượng Zn 0,16%, Pb là 144,%).

+ Giá khởi điểm:  132.762.009,đồng (Một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi mươi hai nghìn không trăm linh chín đồng)

+ Tiền đặt trước 25.000.000,đ; tiền hồ sơ 200.000,đ/hồ sơ; bước giá 1.000.000,đ

- Lô 2: Gỗ tròn từ nhóm V- VIII, khối lượng 19,875m3, chất lượng còn lại, 85% - 90%;gỗ ván bóc khối lượng 7,980 m3, chất lượng còn lại: 70%; 02 cưa máy (cưa lốc) và 03 con dao (đã qua sử dụng).

+ Giá khởi điểm: 16.154.650,đồng (Mười sáu triệu, một trăm năm mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi đồng)

+ Tiền đặt trước 3.000.000,đ; tiền hồ sơ 50.000,đ/hồ sơ; bước giá 500.000,đ

     - Lô 3: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Wave, màu đen bạc, 01 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEL, màu vàng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen (đã qua sử dụng).

     + Giá khởi điểm: 6.030.000,đồng (Sáu triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng)

     + Tiền đặt trước 1.200.000,đ; tiền hồ sơ 50.000,đ/ hồ sơ; bước giá 300.000,đ

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày, 14/4, 15/4/2021 đến 16giờ 00phútngày 16/4/2021. Tiền đặt trước khách hàng có thể nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm (đối với Lô 2,3) hoặc chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

     - Nơi để tài sản: Tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn; UBND xã Đại Sảo, trong rừng thôn Nà Tấc, xã Yên Phong; Trạm Kiểm lâm Bình Trung; UBND xã Bình Trung; trong rừng tại lô 23, thôn Bản Cưa, xã Bằng Lãng; Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

    3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

     Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh bắc Kạn hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong giờ hành chính 02 ngày (08/4/2021 và 09/4/2021)

    4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước ( trong giờ hành chính)

      - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước: Từ ngày 02/4/2021 đến 15h00’ ngày 16/4/2021.

     - Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

     5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá

- Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút ngày 19/4/2021

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

     6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; đấu giá từng lô tài sản.

- Phương thức: Trả giá lên.

     7.  Điều kiện, cách thức đăng ký  tham gia đấu giá.

7.1 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

  7.2  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

-  Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

     +  Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

     + Chứng minh  nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối  chiếu;

     + Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

    +  Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

    + Giấy nộp tiền đặt trước (Người tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước cho người khác cùng tham gia đấu giá);

    + Phiếu trả giá.

   Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Tiến Nhật
Nguồn: 
Sign In