Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

( Cập nhật lúc: 18/08/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước. Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2021.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá;

 Lô 1:

STT

Tên tang vật

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt   trước

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

1

Rượu trắng

Lít

764

14.400

11.001.600

 2.000.000

50.000

 Lô 2:

STT

Tên tang vật

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

1

Đầu nổ chạy nhiên liệu xăng

Cái

05

1.080.000

11.001.600

1.000.000

50.000

 Lô 3:

STT

Tên tang vật

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

1

Đá cắt IGURU Φ 350

Hộp

06

360.000

2.160.000

 

 

2

Đá cắt USATON Φ 350

Hộp

04

243.000

972.000

 

 

3

Khóa chữ U

Cái

10

18.000

180.000

 

 

4

Búa HD

Cái

24

8.100

194.400

1.200.000

50.000

5

Búa Protek

Cái

12

6.300

75.600

 

 

6

Đá cắt IGURU Φ 107

Thùng

02

630.000

1.260.000

 

 

7

Đá cắt USATON Φ 107

Thùng

01

180.000

180.000

 

 

8

Đá cắt BK Metal Φ 107

Hộp

14

13.500

189.000

 

 

9

Lưỡi cưa Chain Saw 11,5’’

Hộp

05

45.000

225.000

 

 

10

Chổi vỉ

Thùng

01

630.000

630.000

 

 

11

Băng keo

Thùng

01

648.000

648.000

 

 

 

Tổng

 

80

 

6.714.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lô 4

 STT

Tên tang vật

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

1

Đầu máy nghiền không động cơ

Cái

12

648.000

7.776.000

1.400.000

50.000

  4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (19/8/2021 và 20/8/2021).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền hồ sơ, tiền đặt trước

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 18/8/2021 đến 17h 00’ ngày 23/8/2021.

 - Thời gian thu tiền đặt trước: 03 ngày, ngày 20/8, 23/8/2021 đến 16h00ngày 24/8/2021. Tiền đặt trước khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 200.000 đồng/lần trả giá /lô (Hai trăm nghìn đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c quy chế này.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875790 hoặc 3843 688./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang