Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

( Cập nhật lúc: 06/08/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi để tài sản đấu giá.

Tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm:

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Chất lượng tài sản

Ghi chú

1

Xe mô tô, xe gắn máy

Chiếc

30

Đã qua sử dụng

Để tại kho Công an thành phố Bắc Kạn

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Công an thành phố Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (09/8/2021 và 10/8/2021).

- Địa điểm xem tài sản: Kho Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

Điều 4. Giá khởi điểm; thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 6.500.000, đ (Số tiền bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

 (Là mức giá trên là tối thiểu, chưa bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000, đ/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng )

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 06/8/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/8/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

- Tiền đặt trước: 900.000, đ (Chín trăm nghìn đồng). Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 09/8/2021; 10/8/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/8/2021. Khách hàng nộp tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn số: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2021

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.  Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.     

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh  nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang