Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

( Cập nhật lúc: 22/09/2021  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị. Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn.

      2. Tên tài sản, danh mục thông tin tài sản; nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.

     2.1 Tên tài sản: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (TMD) khu đất trụ sở Trung tâm truyền thông, tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ).

     - Vị trí:

      + Phía Đông giáp đường dân sinh và khu đất DNTN Cao Bắc;

      + Phía Tây giáp đường dân sinh và đường Thái Nguyên;

      + Phía Nam giáp đường Thái Nguyên và khu đất DNTN Cao Bắc;

      + Phía Bắc giáp đường dân sinh;

      - Tổng diện tích mặt bằng khu đất đấu giá quyền thuê đất: 1.726,9 m2; Trong đó:

      + Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để thuê đất: 1.626,6m2;

      + Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất là đất giao thông: 300,3 m2

      - Địa chỉ: Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

      - Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ tại đô thị.

      - Hình thức giao đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

      - Thời hạn thuê đất: 50 năm

      2.2 Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

       Giá khởi điểm: 75.324.000 đồng/diện tích 1.426,6m2; Bằng chữ: (Bảy mươi năm triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng)

       Giá khởi điểm trên là giá để đấu giá quyền thuê đất của một năm. ( Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm); Giá khởi điểm là giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan (nếu có) người trúng đấu giá phải nộp theo quy định của pháp luật.

2.3 Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền hồ sơ 1.000.000 đồng/hồ sơ ( Một triệu đồng)

      - Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng ( Mười năm triệu đồng)

- Thời gian thu tiền đặt trước: Trong giờ hành chính 03 ngày, ngày 19/10, 20/10/2021 đến 16h 00 phút 21/10/2021.

      3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

      Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DV đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (04/10/2021 và 05/10/2021).

      - Địa điểm: Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

      4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước ( trong giờ hành chính)

      - Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiéu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày  22/9/2021 đến 16 h 00ngày 11/10/2021.

     - Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

      - Thu tiền đặt trước trong 03 ngày: 19/10, 20/10, đến 16h00ngày 21/10/2021.

      - Tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá nộp sau khi có kết quả thẩm định   hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 128000030856 tại Ngân hàng VietinBankiPay - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

      5. Thời gian, địa điểm công bố giá:

      - Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút ngày 22/10/2021.

      - Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; bước giá

 - Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

 - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 - Bước giá tối thiểu: 10.000.000đ/ lần trả giá (Mười triệu đồng)

       7. Đối tượng điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

  7.1  Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ tại đô thị.

Ghi chú: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

7.2 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

      - Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất;

      - Không vi phạm quy định pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

      - Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

      - Có dự án đầu tư hoặc phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật hiện hành.

      - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

       Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước đảm bảo điều kiện quy định trên và có nhu cầu đấu giá quyền thuê đất đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản;                  Người không thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

      7.3 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

      Tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân trong nước đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, phiếu trả giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản( được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá hoặc gửi qua  đường bưu chính ( tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

     - Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp( có đóng dấu của Trung tâm); trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá và thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

      - Chứng minh thư nhân dân, ( 01 bản phô tô có chứng thực hoặc kèm theo bản  gốc để đối chiếu)

      - Có dự án đầu tư hoặc phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật hiện hành.

      - Giấy nộp tiền đặt trước ( Bản gốc) và phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá;

      - Có giấy chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp. Bản phô tô, khi đăng ký xuất trình bản gốc để đối chiếu).

      -  Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá

      Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang