Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

( Cập nhật lúc: 22/05/2023  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 
   

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

- Tên và số lượng tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn;

+ Tổng diện tích: 2.013,9 m2; Loại đất: ODT.

+ Vị trí cụ thể: Thuộc các phường Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Xuân và Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

+ Tổng giá khởi điểm: 17.699.112.500,đ (Mười bảy tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, một trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng).

TT

Số thửa

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

 

Tiền bán hồ sơ (đ)

 

Tiền đặt trước (đ)

 

Ghi chú

1

2

3

4

6

7

8

10

1

326

22

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

 

Tổ 5 và tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

2

327

22

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

3

328

22

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

4

329

22

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

5

330

22

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

6

331

22

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

7

228

23

   75.0

585,000,000

500.000

115.000.000

8

324

17

 115.0

897,000,000

500.000

175.000.000

9

289

16

   88.1

916,240,000

500.000

175.000.000

10

290

16

   68.3

710,320,000

500.000

115.000.000

11

86

8

  90.0

882,000,000

500.000

175.000.000

 

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

12

87

8

   90.0

882,000,000

500.000

175.000.000

13

89

8

  90.0

882,000,000

500.000

175.000.000

14

90

8

  90.0

882,000,000

500.000

175.000.000

15

92

8

   90.0

882,000,000

500.000

175.000.000

16

67

24

   76.5

457,852,500

200.000

80.000.000

 

Tổ 8A, 11A và tổ 13 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn

17

209

27

   51.9

129,750,000

100.000

25.000.000

18

197

27

   94.4

2,208,960,000

500.000

440.000.000

19

187

37

  74.2

578,760,000

500.000

115.000.000

20

213

36

   58.5

456,300,000

200.000

80.000.000

21

380

22

71.1

597,240,000

500.000

115.000.000

Tổ 11A và tổ 12, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

22

381

22

157.6

1,323,840,000

500.000

260.000.000

23

287

34

90.3

406,350,000

200.000

80.000.000

24

216

35

   93.0

511,500,000

500.000

80.000.000

Tổng cộng

2,013.9

17,699,112,500

 

(Có các bản trích đo địa chính kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính các ngày từ ngày 22/5/2023 đến 23/5/2023).

- Nơi có tài sản: Tổ 5, tổ 7, phường Phùng Chí Kiên; Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai; Tổ 8A, tổ 11A và tổ 13, phường Đức Xuân; Tổ 11A, tổ 12, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 15/5/2023 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/6/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày  05,06/6/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2023. Khách hàng nộp tiền bằng chuyển khoản như sau:

+  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 128000030856 - tại Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bắc Kạn.

+  Số tài khoản: 39510000019590 - tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn

+ Nội dung: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất thành phố Bắc Kạn.

 (Người tham gia chịu phí trong và ngoài theo quy định của Ngân hàng).

5. Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm công bố giá.

5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Đấu giá từng lô.

5.2. Phương thức: Phương thức trả giá lên.

5.3. Thời gian công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08/6/2023.

5.4. Địa điểm công bố giá: Hội trường tầng 4 - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

6.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá và không hạn chế số lô, đăng ký lô nào thì mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước lô đó, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Những trường hợp thuộc khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 không được đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá (mua hồ sơ, nộp phiếu đăng ký, phiếu trả giá) mỗi cá nhân chỉ được nhận ủy quyền cho một người, người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền.

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu tham gia đấu giá (mẫu phiếu có đóng dấu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Phiếu trả giá (mẫu phiếu có đóng dấu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy xác nhận đăng ký thường trú (trong trường hợp thường trú không khớp với CMND/CCCD);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (người tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản) ;

- Phiếu thu mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (để đối chiếu).

6.3. Cách thức bỏ phiếu trả giá.

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của Bưu Điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, Số 16, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.875.790./.

Chi tiết tại đây

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang