Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

( Cập nhật lúc: 04/07/2023  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 
   

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với Mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên mỏ, vị trí mỏ khoáng sản, diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

Loại khoáng sản

Tên mỏ, vị trí khu vực

Diện tích (ha)

Giá khởi điểm (G)

Bước giá (Bg)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Tiền bán hồ sơ

(đồng)

Dự toán thăm dò (triệu đồng)

Đá vôi

Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

1,0

3%

0,3%

97,383

500.000

463

- Bước giá: Được xác định là 0,3%. Bước giá/vòng trả giá áp dụng ngay từ vòng đầu tiên.

(có bản đồ vị trí của mỏ kèm theo thông báo đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực mỏ khoáng sản đấu giá, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 27/7/2023 đến ngày 28/7/2023.

- Địa điểm: Mỏ tại vị trí xã Xuân La, huyện Pác Nặm;

Ghi chú: Phương tiện đi khảo sát thực địa do tổ chức, cá nhân tự túc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. (trong giờ hành chính);

4.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/8/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/8/2023.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

4.2. Thu tiền đặt trước trong 03 ngày, ngày 11/9/2023, 12/9/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/9/2023.

Tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá nộp sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào tài khoản như sau:

+  Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+  Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV CN Bắc Kạn.

+ Số tài khoản: 128000030856 - tại Ngân hàng VietinBank CN Bắc Kạn.

+ Nội dung nộp tiền: (Tên đơn vị nộp tiền), nộp tiền đặt trước đấu giá mỏ Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm.

5. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

5.1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản.

d) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Ghi chú: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5.2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Có năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, trường hợp tổ chức, cá nhân chưa được cấp phép khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh có thể hợp đồng với đơn vị có năng lực, kinh nghiệm để hỗ trợ việc thăm dò, khai thác, chế biến đá vôi;

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc các tổ chức, cá nhân khác.

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá.

- Có cam kết thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá.

- Có Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò mỏ đá vôi Thôm Nọc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm (hoặc Phương án hoặc Đề án thăm dò khoáng sản) phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đảm bảo điều kiện quy định trên và có nhu cầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều được phép đăng ký tham gia đấu giá.

5.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá.

a) Những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

5.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập 02 bộ (trong đó gồm 01 bộ chính và 01 bộ phô tô) theo quy định sau đây:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính); Bản cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định; bản cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá.

+ Bản cam kết thực hiện dự án (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính).

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp (có đóng dấu của Trung tâm);

- Căn cước công dân, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thẩm định. Khi có kết quả thẩm định sẽ thông báo lại cho khách hàng được biết có đủ điều kiện tham gia đấu giá hay không đủ điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá 05 ngày.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

6.1. Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 14/9/2023.

6.2. Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 4 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Hình thức đấu giá, phương thức, thời gian và địa điểm đấu giá tài sản

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7.3. Khoảng thời gian tối đa ghi phiếu trả giá: 03 phút.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875790./.

Chi tiết thêm thông báo tại đây

Tác giả:  Trung tâm Dịch vụ ĐGTS
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang