Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi giờ làm việc mùa Hè của Sở Tư pháp

( Cập nhật lúc: 12/04/2021  )

Thông báo thay đổi giờ làm việc mùa Hè của Sở Tư pháp

      Căn cứ Quy chế hoạt động ngành Tư pháp Bắc Kạn, Sở Tư pháp thông báo thời gian làm việc mùa Hè của cơ quan từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/10/2021 như sau:

      - Giờ làm việc buổi sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

      - Giờ làm việc buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

      Thời gian làm việc nêu trên áp dụng đối với khối Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp gồm: Phòng Công chứng số 1; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (trừ các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý).

      Đối với phòng Công chứng số 2 (huyện Chợ Đồn), phòng Công chứng số 3 (huyện Chợ Mới) và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại các huyện áp dụng theo giờ làm việc hiện tại của từng địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở làm việc.

      Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ, phối hợp công tác./.


Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In