Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo tiếp nhận viên chức

Xem tiếp


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed)

Xem tiếp


Thông báo về việc phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 202128/04/2021

Xem tiếp


Thông báo thay đổi giờ làm việc mùa Hè của Sở Tư pháp

Xem tiếp


Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem tiếp


Cấp thẻ công chứng viên và đăng ký hành nghề công chứng

Xem tiếp


Thông báo về việclựa chọn luật sưđể ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Xem tiếp

12345
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang