Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnh

( Cập nhật lúc: 09/06/2021  )

      Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để giúp người dân nhanh chóng tiếp cận, cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, dịch tễ trên địa bàn tỉnh; đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh đưa vào vận hành ứng dụng Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: https://covidmaps.backan.gov.vn. (Bản đồ hiển thị thông tin các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, điểm cách ly tập trung, các vùng cách ly y tế và các chốt kiểm soát dịch bệnh tại Bắc Kạn)

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang