Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 25/03/2020  )

Thực hiện công điện số 01/CĐ-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước gây hậu quả nghiêm trọng, để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương đã được cụ thể hóa tại các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp (Văn bản số 118/STP-VP ngày 03/02/2020, văn bản số 419/STP-VP ngày 16/03/2020 của Sở Tư pháp); nghiêm túc khắc phục các tồn tại, không thỏa mãn với kết quả đạt được, luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan và phải luôn chủ động, sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với mọi tình huống, chuẩn bị các phương án cụ thể, kể cả tình huống xấu nhất; quyết liệt thực hiện gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc; kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời những phòng, đơn vị, cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội, hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tích cực cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh để tránh hoang mang trong xã hội, thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh, cách thức tự bảo vệ sức khỏe, lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định, từ đó nâng cao ý thức, tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe và hưởng ứng thực hiện hiệu quả việc tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

4. Lãnh đạo các phòng, đơn vị có trách nhiệm triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả thực hiện của phòng, đơn vị mình phụ trách. Tiếp tục quán triệt, yêu cầu CCVCNLĐ thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch bệnh như: Tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; ít ra những nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu, không đi đến các vùng có dịch khi không thật sự cần thiết. Quán triệt 100% CCVCNLĐ thuộc Sở khai báo y tế tự nguyện, không đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.

5. Văn phòng Sở tăng cường công tác kiểm soát đối với khách tới liên hệ công tác tại trụ sở; yêu cầu nắm chắc số lượng, danh sách, lịch trình của khách tới hàng ngày để cung cấp cho cơ quan chức năng xác minh khi cần thiết.

Với các nội dung trên, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang