Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

( Cập nhật lúc: 24/12/2020  )

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị nhằm quán triệt tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh trong mọi tổ chức, cá nhân; đề cao cảnh giác; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể:

- Công văn số 5757/UBND-VXNV ngày 29/09/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Công văn số 7248/UBND-TH ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cuộc họp, hội nghị;

- Kế hoạch số 730/KH-BCĐ ngày 08/12/2020       của UBND tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

2. Các phòng, đơn vị thực hiện yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết hồ sơ TTHC qua giao dịch trực tuyến; hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Khuyến cáo toàn thể công chức, viên chức, người lao động hạn chế đến các địa phương có dịch bệnh, không đi du lịch nước ngoài, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn khi đi du lịch trong nước, hạn chế tối đa tập trung đông tại các đám cưới, đám hiếu.

3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Đối với tất cả các cuộc họp, hội nghị có số lượng từ 50 người trở lên đề nghị các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức khi mời họp khuyến cáo các đại biểu tham dự đeo khẩu trang.

4. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn và tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang