Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện đầy đủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch theo quy định. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 (UBND tỉnh đã triển khai tại Công văn số 2294/UBND-VXNV ngày 27/4/2020; Sở Tư pháp đã triển khai tại văn bản số 607/STP-VP ngày 29/04/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới). Thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh, Sở Tư pháp đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

2. Thực hiện ngay việc rà soát, cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị đi đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 12/7/2020 đến nay (nhất là đến các địa điểm nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế) và những người đã tiếp xúc gần với các trường hợp trên, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tự cách ly theo dõi tại nhà theo quy định (các phòng, đơn vị gửi danh sách cho Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo).

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về công tác phòng, chống dịch bệnh; nêu cao tinh thần tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng; hạn chế di chuyển tới các điểm có dịch bệnh; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với cơ quan y tế nơi gần nhất (hoặc bác sỹ) để được tư vấn và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

4. Tạm dừng các chuyến công tác, học tập, tham quan, du lịch đến các vùng có dịch trong thời điểm hiện nay; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tăng cường các giao dịch trực tuyến. Trưởng các phòng, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả thực hiện của phòng, đơn vị mình phụ trách.

5. Nghiên cứu đề xuất, báo cáo lãnh đạo Sở việc giãn, giảm hoặc hoãn việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người; trường hợp bắt buộc phải tổ chức các hoạt động tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế (giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…);

6. Đối với các phòng, đơn vị tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính: Cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

7. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế. Theo dõi sát sao diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh, chủ động có phương án điều chỉnh hoặc tạm dừng các hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

8. Các trường hợp cần thực hiện khai báo y tế, khám sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm sàng lọc cần thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2196/BCĐ-SYT ngày 26/07/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 về việc kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

9. Công chức, viên chức, người lao động nếu phát hiện có các trường hợp nhập cảnh vào tỉnh trái phép đang lưu trú tại địa phương cần báo cáo ngay cho lãnh đạo Sở và cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời (nếu có).

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương thực hiện.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang