Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

( Cập nhật lúc: 03/02/2020  )

Thực hiện Công văn số 2982/CV-TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra; phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, không tham gia các lễ hội; trong trường hợp cần thiết tạm dừng việc tham dự hoặc tổ chức các hội nghị, hội thảo để tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Tuyên truyền, cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nghiêm cấm các hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ các thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh. Nội dung thông tin tuyên truyền về dịch bệnh các phòng, đơn vị xem trong phụ lục gửi kèm (tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tại Công văn số 1416-CV/BTGTU, ngày 01/02/2020).

Trong trường hợp cần cung cấp thêm thông tin và các nội dung liên quan đến dịch bệnh, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị liên hệ số điện thoại phục vụ phòng, chống dịch bệnh của Sở Y tế, cụ thể:

- Ông Tạc Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0945475668.

- Ông Nguyễn Tiến Tôn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, ĐT: 0912533175.

- Bà Lê Thị Dung, Trưởng phòng Nghiệp Vụ Y Sở Y tế, ĐT: 0915202341.

3. Các phòng, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính cần yêu cầu công chức, viên chức đeo khẩu trang đầy đủ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

 

4. Lãnh đạo các phòng, đơn vị có trách nhiệm:

- Xin ý kiến và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Sở trong trường hợp đi công tác hoặc tham gia các hoạt động ngoài tỉnh.

- Báo cáo, lập danh sách đầy đủ các trường hợp công chức, viên chức, người lao động đi công tác hoặc do công việc cá nhân trở về từ những địa phương ngoài tỉnh để theo dõi.

Thường xuyên theo dõi, báo cáo ngay các nội dung, thông tin liên quan đến dịch bệnh tại đơn vị cho lãnh đạo Sở để có biện pháp xử lý kịp thời (nhất là các trường hợp có dấu hiệu như ho, sốt...).

Với các nội dung trên, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang