Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

( Cập nhật lúc: 07/03/2019  )

Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Tải về Nghị định số 137/2018/NĐ-CP

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang