Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện một số đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/04/2020  )

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2020 một số đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, đó là: Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Các Kế hoạch đã đề ra những hoạt động trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2020, điển hình như: Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; lựa chọn xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở; tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” giai đoạn 2015 - 2020; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của các Đề án...

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kế hoạch trên./.

Tải tệp đính kèm tại đây:

1. Kế hoạch số 182

2. Kế hoạch số 183

3. Kế hoạch số 184

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang