Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn: 105/108 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

( Cập nhật lúc: 18/02/2021  )

     Trong tháng 01 năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Theo đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đạt 97,2% (năm 2019 đạt 95,1%). Cả tỉnh có 03/108 đơn vị cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 là: Xã Bình Trung (huyện Chợ Đồn); xã Sỹ Bình và Cao Sơn (huyện Bạch Thông).

       Danh sách các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

       1. Huyện Bạch Thông

       2. Huyện Ba Bể

       3. Huyện Chợ Mới

       4. Huyện Chợ Đồn

       5. Huyện Ngân Sơn

       6. Huyện Pác Nặm

       7. Huyện Na Rì

       8. Thành phố Bắc Kạn

 

Tác giả:  Đinh Điển
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang