Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

( Cập nhật lúc: 25/02/2021  )

     Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo sát sao, toàn diện các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã co 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đó là xã Kim Lư thuộc huyện Na Rì và xã Quang Thuận thuộc huyện Bạch Thông.

      1. Quyết định công nhận xã Kim Lư, huyện Na Rì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

      2. Quyết định công nhận xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng PBGDPL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang