Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2020 Bắc Kạn có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 25/02/2021  )

      Trong tháng 02 Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đã công nhận xã đạt Nông thôn mới năm 2020. Theo đó, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Dương Phong của huyện Bạch Thông, xã Nghĩa Tá của huyện Chợ Đồn, xã Khang Ninh và xã Địa Linh của huyện Ba Bể.

      1. Quyết định công nhận xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới

      2. Quyết định công nhận xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới

      3. Quyết định công nhận xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đạt chuẩn nông thôn mới

      4. Quyết định công nhận xã Địa Linh, huyện Ba Bể đạt chuẩn nông thôn mới

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng PBGDPL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang