Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 15/11/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư số 15/2015/TT-BTP đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định, chưa điều chỉnh được hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đăng ký hộ tịch.

Xem tiếp


Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2020 một số đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

Xem tiếp


Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Xem tiếp


Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Xem tiếp


Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tác hại của rượu bia cũng đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Xem tiếp


Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Xem tiếp


Đề cương Luật phòng chống tham nhũng

Xem tiếp


Đề cương giới thiệu Luật Tố cáo

Xem tiếp


Đề cương Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

Xem tiếp


Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến Quy hoạch

Xem tiếp

123
Sign In