Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

( Cập nhật lúc: 28/02/2019  )

DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

(có 110/ 122 xã đạt)

 

I. THÀNH PHỐ BẮC KẠN

1. Xã Nông Thượng;

2. Xã Dương Quang;

3. Phường Nguyễn Thị Minh Khai;

4. Phường Xuất Hoá;

5. Phường Đức Xuân;

6. Phường Phùng Chí Kiên;

7. Phường Huyền Tụng.

 II. HUYỆN CHỢ MỚI

1. Xã Bình Văn;

2. Xã Nông Hạ;

3. Xã Yên Đĩnh;

4. Xã Thanh Mai;

5. Xã Quảng Chu;

6. Xã Như Cố;

7. Xã Tân Sơn;

8. Xã Cao Kỳ;

9. Xã Thanh Vận;

10. Xã Mai Lạp;

11. Xã Thanh Bình;

12. Thị trấn Chợ Mới;

13. Xã Yên Hân;

14. Xã Nông Thịnh.

III. HUYỆN CHỢ ĐỒN

1. Xã Xuân Lạc;

2. Xã Yên Thượng;

3. Xã Lương Bằng;

4. Xã Yên Thịnh;

5. Xã Ngọc Phái;

6. Xã Nghĩa Tá;

7. Xã Phong Huân;

8. Xã Bản Thi;

9. Xã Đại Sảo;

10.  Xã Bằng Phúc;

11.  Thị trấn Bằng Lũng;

12.  Xã Yên Mỹ;

13.  Xã Đồng Lạc;

14.  Xã Tân Lập;

15.  Xã Bằng Lãng;

16.  Xã Quảng Bạch;

17.  Xã Nam Cường;

18.  Xã Phương Viên;

19.  Xã Đông Viên;

20.  Xã Rã Bản;

21.  Xã Yên Nhuận.

IV. HUYỆN BA BỂ

1. Xã Đồng Phúc;

2. Xã Địa Linh;

3. Xã Hoàng Trĩ;

4. Xã Cao Trĩ;

5. Xã Khang Ninh;

6. Xã Bành Trạch;

7. Xã Nam Mẫu;

8. Xã Chu Hương;

9. Thị trấn Chợ Rã;

10.  Xã Yến Dương;

11.  Xã Phúc Lộc;

12.  Xã Cao Thượng;

13.  Xã Quảng Khê;

14.  Xã Mỹ Phương;

15.  Xã Hà Hiệu.

V. HUYỆN NGÂN SƠN

1. Xã Cốc Đán;

2. Xã Thượng Ân;

3. Xã Bằng Vân;

4. Xã Đức Vân;

5. Xã Vân Tùng;

6. Xã Thuần Mang;

7. Xã Hương Nê;

8. Xã Lãng Ngâm;

9. Xã Trung Hoà;

10. Thị trấn Nà Phặc.

IV. HUYỆN PÁC NẶM

1. Xã Xuân La;

2. Xã Cao Tân;

3. Xã Công Bằng;

4. Xã Nhạn Môn;

5. Xã Cổ Linh;

6. Xã Bộc Bố.

VII. HUYỆN NA RÌ

1. Thị trấn Yến Lạc;

2.  Xã Ân Tình;

3. Xã Côn Minh;

4. Xã Cư Lễ;

5. Xã Cường Lợi;

6. Xã Đổng Xá;

7. Xã Dương Sơn;

8. Xã Hảo Nghĩa;

9. Xã Hữu Thác;

10. Xã Kim Hỷ;

11. Xã Kim Lư;

12. Xã Lam Sơn;

13. Xã Lạng San;

14. Xã Liêm Thủy;

15. Xã Lương Hạ;

16. Xã Lương Thành;

17. Xã Lương Thượng;

18. Xã Quang Phong;

19. Xã Văn Học;

20. Xã Văn Minh;

21. Xã Vũ Loan;

22. Xã Xuân Dương.

VIII. HUYỆN BẠCH THÔNG

1. Thị trấn Phủ Thông;

2. Xã Phương Linh;

3. Xã Sĩ Bình;

4. Xã Vũ Muộn;

5. Xã Đôn Phong;

6. Xã Tú Trĩ;

7. Xã Tân Tiến;

8. Xã Quân Bình;

9. Xã Nguyên Phúc;

10.  Xã Cao Sơn;

        11. Xã Hà Vị;

        12. Xã Cẩm Giàng;

        13. Xã Mỹ Thanh;

14. Xã Dương Phong;

15. Xã Quang Thuận.

Tác giả:  adminstp
Nguồn:  Phòng PBGDPL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang