Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

( Cập nhật lúc: 28/02/2019  )

DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018

(có 12 xã/ 122 xã chưa đạt)

 

 

I. THÀNH PHỐ BẮC KẠN

1. Phường Sông Cầu.

II. HUYỆN CHỢ MỚI

1. Xã Hòa Mục;

2. Xã Yên Cư.

III. HUYỆN CHỢ ĐỒN              

1. Xã Bình Trung

IV. HUYỆN BA BỂ

1. Xã Thượng Giáo.

V. HUYỆN NGÂN SƠN

1. Xã Thượng Quan.

IV. HUYỆN PÁC NẶM

1. Xã Bằng Thành;

2. Xã Nghiên Loan;

3. Xã An Thắng;

4. Xã Giáo Hiệu.

VII. HUYỆN BẠCH THÔNG

1. Xã Lục Bình;

2. Vi Hương.

Tác giả:  adminstp
Nguồn:  Phòng PBGDPL

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang