Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

( Cập nhật lúc: 12/03/2020  )

Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Tải về Nghị định số 16/2020/NĐ-CP

Tác giả:  Phòng HCTP&BTTP
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang